Dames die Raken!

Wat wij doen

Dames die Raken nemen je mee in de wereld van de impact van psychische kwetsbaarheid en stigma. De voorstelling de Kracht van Kwetsbaarheid speelt zich af op het grensvlak van theater en realiteit. De scenes zijn gebaseerd op eigen ervaringen.

De kracht
van kwetsbaarheid

De Kracht van Kwetsbaarheid is een mozaïek-voorstelling. Op een humoristische, schurende en ontroerende manier wordt je meegenomen in de wereld van psychische kwetsbaarheid.

Aan de hand van afwisselende en herkenbare scènes, komen diverse subthema’s aan bod. Bijvoorbeeld: Wat is ADHD, depressiviteit en angst; welke impact heeft psychische kwetsbaarheid op je leven; wel of niet open zijn over je kwetsbaarheid; inclusie op de werkvloer.

Aansluitend op de voorstelling, bieden we een programma dat prikkelt en uitnodigt tot reflectie, dialoog en verbinding. Hierin gaan we in gesprek met het publiek, we zetten daarbij verschillende dynamische werkvormen in. Uit ervaring weten we dat de voorstelling veel openheid teweegbrengt. Die uitwisseling is een essentieel onderdeel van het programma. Het levert erkenning, meer begrip en een ander perspectief op. Dit programma kan in samenspraak met de opdrachtgever op maat gemaakt worden zodat het nog beter aansluit bij het doel en de doelgroep.

Uit liefde

Bij de korte voorstelling “Uit Liefde” spelen we theaterscenes over de dagelijkse praktijk van mantelzorgers. Veel mensen zijn mantelzorger vanuit liefde en/of verantwoordelijkheidsgevoel.

Maar dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat. Hoe bewaak je je grenzen, waar liggen die grenzen überhaupt? Hoe ga je om met de bureaucratie waar je mee te maken kan krijgen? Mantelzorgtaken bij psychische problemen zijn vaak nog onzichtbaar. Door het stigma op psychische kwetsbaarheid raken mantelzorger en vrager vaker in een isolement. Deze thema’s en meer komen aan bod.

De gespeelde scenes roepen veel herkenbaarheid op. We maken veel ruimte voor interactie met het publiek. Zo kunnen mensen ervaringen delen, herkenning en erkenning ervaren. Dit geeft troost, steun en nieuwe inzichten.

De volgende thema’s komen aan bod in de scenes:

Psycho educatie

Wat is ADHD?

Depressiviteit

Angst

Zelfstigma & schaamte

Impact van kwetsbaarheid

Normaliseren

Reïntegratie na uitval

Burnout

Mantelzorg

Wel of niet "open" zijn

Inclusie op de werkvloer

Diversiteit

Goedbedoelde adviezen

KOPP kinderen

Maatwerk

Desgewenst kunnen we op maat gemaakte scènes ontwikkelen en spelen. Daarnaast bieden Dames die Raken theatrale interventies zoals regietheater, praktijksimulaties en workshops of trainingen. In nauw overleg bepalen we wat de meest geschikte vorm is voor het gewenste resultaat.

De voorstelling is zo vormgegeven dat deze op bijna iedere locatie gespeeld kan worden. 

Heb je een vaag idee of een concrete wens? We denken graag mee en kunnen vrijblijvend met je de mogelijkheden verkennen. 

“De scenes van de dames kwamen echt bij me binnen. Zo herkenbaar.”
“Het is fijn om met gelijkgestemden te kunnen praten over mantelzorg. Het is iets wat je gewoon doet. Ik vind het vanzelfsprekend en denk er niet bij na. Maar het is fijn dat je even beseft dat je niet de enige bent die thuis worstelt. Ik doe het uit liefde, maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is.”